پروژه برج تقطير+برسی دستگاه های عملیات+فونتB-nazanin

برای شما اطلاعاتی در مورد پروژه برج تقطير+برسی دستگاه های عملیات+فونتB-nazanin آماده کرده ام مطالعه فرمایید

پروژه برج تقطير+برسی دستگاه های عملیات+فونتB-nazanin

پروژه برج تقطير+برسی دستگاه های عملیات+فونتB-nazanin

مقدمه تقطیر، در واقع ، جداسازی فیزیکی برشهای نفتی است که اساس آن ، اختلاف درنقطه جوشهیدروکربنهای مختلف است. هر چههیدروکربن سنگینتر باشد، نقطه جوش آن زیاد است و هر چه هیدروکربن سبکتر باشد، زودتر خارجمی‌شود. اولین پالایشگاه تاسیس شده در جهان ، در سال 1860 در ایالت پنسیلوانیایآمریکا بوده است. نفتخام ، از کوره‌های مبدل حرارتی عبور کرده، بعد از گرم شدن وارد برجهای تقطیرشده و تحتفشار ودما به دو صورت از برجها خارج می‌شود و محصولات بدست...

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : مهندسی شیمی
  • تگ : برج تقطير,برجهای انباشته,دستگاه استخراج جامد,دستگاه خشك كن پاشي,دستگاه تقطير پيوسته,دستگاه مبدلهاي حرارتي

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید