پاورپوینت شرایط تشکیل دگرسانی های آرژیلیک

برای شما اطلاعاتی در مورد پاورپوینت شرایط تشکیل دگرسانی های آرژیلیک آماده کرده ام مطالعه فرمایید

پاورپوینت شرایط تشکیل دگرسانی های آرژیلیک

پاورپوینت شرایط تشکیل دگرسانی های آرژیلیک

پاورپوینت شرایط تشکیل دگرسانی های آرژیلیک

•: به طور معمول در فرآيند دگرساني، ويژگي­هاي شيميايي سنگ والد كنترل­كننده اصلي نوع و تركيب محصولات دگرساني استIijima, 1980; Christidis and Dunham, 1993) ) بنابراین مطالعه سنگ­های دگرسان و نوع دگرسانی که بیشتر در آن­ها توسعه یافتند ارتباط بین نوع دگرسانی و سنگ اولیه را نشان می­دهد. به عنوان مثال در سنگ­های حد ­واسط و بازی به طور معمول کلریتی شدن، کربناتی شدن، سریسیتی شدن، پیریتی شدن و دگرسانی پروپلیتیک توسعه می­یابد. در سنگ­های کربناتی،...

جزئیات بیشتر / دانلود

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : زمین شناسی
  • تگ :

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید